• เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 25 -40 ปี
  • ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

29-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.