• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, เภสัชศาสตร์ ฯ
  • มีความสามารถ ทักษะ ในการ Presentation
  • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจเครื่องสำอาง

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.