• ปฏิบัติงานนอกสถานที่กับทีมงานตรวจสุขภาพ
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ม.3 ขึ้นไป

22-Feb-17

 

Applied
  • ดูแลสต๊อกยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งอุปกรณ์สำนักงานงาน
  • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขั้นไป
  • ปวช.ขึ้นไป

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.