• จัดยาตามใบสั่งแพทย์
  • เช็คสต็อค, นับยา, แพ็คยา
  • ปวช. - ปวส./ผ่านหลักสูตร ผช.ห้องยา

19-Jul-17

 

Applied
  • มีค่าตอบแทนตามผลงาน
  • อายุ 30 ปีขึั้นไป
  • มีความสามารถประสานงานกับหลายองค์กรได้ดี

17-Jul-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.