• เพศ ชาย/หญิง อายุ 28-30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรีในสาขาวิชา เภสัชศาสตร์
  • มีความรู้เกี่ยวกับเภสัชกรรมการผลิต

21-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.