• จัดหา จัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ให้กับองค์กร
  • ปริญญาตรี เภสัชกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล

25-Mar-17

 

Applied
  • ตรวจเช็คความถูกต้องของยาและเวชภัณฑ์
  • บันทึกสถิติและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน
  • ให้คำแนะนำและปรึกษาการใช้ยากับผู้ป่วย

25-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.