• ปริญญาตรี สาขาวิชา พืชไร่ เกษตรศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านการปลูกถั่วลิสง
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

02-Dec-16

 

Applied
  • เพศชายอายุ 25-35 ปี
  • ประสบการณ์การด้านขับรถให้ผู้บริหาร
  • มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.