• ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มี่ัทักษะงานด้านช่างไฟ้ฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.