• ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มี่ัทักษะงานด้านช่างไฟ้ฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ดูแลความสะอาดห้องพักและบริเวณพื้นที่ของบริษัทฯ
  • เพศหญิง ไม่จำกัดวุฒิ
  • ทำความสะอาดและงาน cleaner อื่นๆ

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.