• ขับรถส่งสินค้าในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี,
  • สามารถขับรถยนต์และรถบรรทุกได้
  • มีใบขับขี่รถยนต์และรถบรรทุกอย่างถูกต้อง

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ปวส. ขึ้นไปทางอิเลคทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์
  • มีทักษะเชิงช่าง สามารถวิเคราะห์
  • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • ขับเรือดูดในร่องแม่น้ำและร่องทะเล
  • เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ นครศรีธรรมราช ปัตตานี

20-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.