• งานดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณรอบโรงงาน
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถยกของหนักได้

22-Mar-17

 

Applied
 • พนักงานฝ่ายผลิต ปฏิบัติงานตามคำสั่ง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถยกของหนักได้

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
 • ขับรถขนส่งสินค้า

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส.ขี้นไป หรือวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

20-Mar-17

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

17-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

17-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

17-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.