• กำลังศึกษาชั้นปีที่ ๓ หรือ ๔ ระดับปริญญาตรี
 • หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาโท
 • หรือเพิ่งจะสำเร็จการศึกษา.

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Engineer
 • Designing & Tool controlling until,Robotic
 • ISO9001, ISO 14000, OHSAS18001, CIP, PDCA, TPM, 5S

20-Jan-17

 

Applied
 • Vocational in Mechanical, Metrology, Electrical
 • 2-3 years of experience in Automotive Manufacturin
 • Knowledge and appreciation of Best Practice

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • มีทักษะด้านภาวะผู้นำ
 • มีทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี
 • ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • สามารถขับรถมอเตอร์ไซต์ได้

20-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ขับรถกระบะ รับ-ส่งคนงาน หรือรับสินค้าจากร้านค้า
 • เพศชาย สัญชาติไทย 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทางด้านการขับรถ มีใบขับขี่รถยนต์

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปด้านงานสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้า
 • TOEIC ุ650 ขึ้นไป

20-Jan-17

 

Applied
 • รักงานด้านบริการ
 • เดินทางได้
 • มี commitment

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • มีทักษะด้านภาวะผู้นำ
 • มีทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • บุคลิกภาพดี
 • มีความขยันและอดทน

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชายเท่านั้น
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • อายุไม่เกิน 31 ปี

19-Jan-17

 

Applied
 • ชาย - หญิง วุฒิ ปวช.ขึ้นไปอายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปในสายงานช่าง
 • ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

19-Jan-17

 

Applied
 • Experience in Power Plant.
 • Good command in English and Computer literacy.
 • Sharp analytical and problem-solving skills.

19-Jan-17

 

Applied
 • To maintain the folder sealer equipment
 • To assist & participate in the continuous improve
 • To assist & participate in the continuous training

18-Jan-17

 

Applied
 • มีใบขับขี่ชนิดที่ 4
 • ประสบการณ์ในการขับรถ 10 ล้อ
 • เพศ ชาย อายุ 25 – 50 ปี

18-Jan-17

 

Applied
 • Male,BA Degree or Master degree in Electrical
 • Has a licensed associate level
 • land & building, contruction & Maintenance

18-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ด้านพืชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รักงานเกษตร ขยัน อดทน
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ จะพิจารณา

18-Jan-17

 

Applied
 • เตรียมและขนผ้าให้แก่พนักงานทำความสะอาดห้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานบริการในโรงแรมหรือรีสอร์ท
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร

18-Jan-17

 

Applied
 • High Vocational or Bachelor in any related field.
 • Min 5 years experience in Security,Fire Protection
 • Having experience in Petrochemical Plant

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • มีทักษะด้านภาวะผู้นำ
 • มีทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย
 • มีทักษะในการบริหารคน
 • มีความรับผิดชอบ

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • มีทักษะด้านภาวะผู้นำ
 • มีทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย
 • มีทักษะในการบริหารคน
 • มีความรับผิดชอบ

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย
 • มีทักษะในการบริหารคน
 • มีความรับผิดชอบ

17-Jan-17

 

Applied
 • Male only age 20-40 year
 • High Vocational/Bachelor Degrees in related fields
 • Good command of English and computer

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • มีใบขับขี่ประเภทบุคคลขึ้นไป
 • ซื่อสัตย์, ขยัน, อดทน

16-Jan-17

 

Applied
 • Responsible for managing the BUS on a local
 • Identification of the core range of products
 • Competitive product benchmarking.

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • To support promotion & selling textile processing
 • Maintain existing & generate additional business
 • To monitor and maintain both top line and margin

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Five-day work week
 • Life Insurance
 • Free Shuttle Bus

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-45 ปี
 • ระดับ ปวส. สาขาช่างกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น

16-Jan-17

 

Applied
 • Age not over 30 years old
 • Degree in Engineering field
 • Good command of English

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานบริหาร QSHE (จป.วิชาชีพ)
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์ด้าน จป.วิชาชีพ มากกว่า 3 ปีขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
 • พนักงานบริหารระบบมาตรฐาน QSHE
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบคุณภาพ 3 ปีขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 28 - 40 ปี
 • ปวช., ปวส. ไฟฟ้า, เครื่องกล, เครื่องยนต์
 • มีความอดทนสูง ขยันขันแข็ง

16-Jan-17

 

Applied
 • ขับรถโฟร์คลิฟท์
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ขับรถโฟร์คลิฟท์ 2 ปี ขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าภายในจังหวัดระยอง
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • ปวช - ปวส. สาขาไฟฟ้า อีเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดเพศชอบทำอาหารหรือการทำขนม
 • ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 19 - 35ปี
 • ติดตั้ง และตรวจซ่อมอาการเสีย
 • มีความสนใจเกี่ยวกับระบบไมโครคอนโทลเลอร์

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
 • ปวช. – ปวส.
 • ขยัน อดทน

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.