• Good command in Korean is a plus
 • Good command in English
 • A minimum GPA of 2.75

5 hours ago

THB5k - 13k /month

Applied
 • Bi-lingual
 • Experience in call center
 • Experience in sales and customer service

7 hours ago

 

Applied
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถขับรถได้อย่างปลอดภัย
 • รถยนต์มีอายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี

18 hours ago

 

Applied
 • 8-10 years experience
 • Pharmaceutical,Liquor,Tobacco,FMCG,MNC business
 • Excellent English communication

18 hours ago

Above THB120k /month

Applied
 • ชาย /หญิง อายุ 20 - 35 ปี(ไม่เกิน 40 ปี)
 • รับส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รู้เส้นทางใน กรุงเทพฯ

18 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ขับรถมอไซด์ส่งเอกสาร
 • ชาย อายุ 20 – 35 ปี (ไม่เกิน 40 ปี)
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

18 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • รับส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รู้เส้นทางใน กรุงเทพฯ

18 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 – 35 ปี(ไม่เกิน 40 ปี)
 • มีรถจักรยานยนต์
 • มีผู้ค้ำประกัน (เมื่อสัมภาษณ์ผ่าน)

18 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 – 35 ปี (ไม่เกิน 40 ปี)ห
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีปิยะวาจา พูดจาสุภาพ เรียบร้อย

18 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 – 35 ปี (ไม่เกิน 40 ปี)
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีปิยะวาจา พูดจาสุภาพ เรียบร้อย

18 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 – 35 ปี(ไม่เกิน 40 ปี)
 • มีรถจักรยานยนต์
 • มีผู้ค้ำประกัน (เมื่อสัมภาษณ์ผ่าน)

18 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 20 – 35 ปี (ไม่เกิน 40 ปี)
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถจักรยานยนต์พร้อมใบขับขี่

18 hours ago

 

Applied
 • รับส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทางบริษัทจะมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
 • มีปิยะวาจา พูดจาสุภาพ เรียบร้อย มีมารยาท

18 hours ago

 

Applied
 • ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจ
 • มีใจรักงานบริการ, คล่องแคล่วและเรียนรู้เร็ว
 • วุุฒิ ม.3 ขึ้นไป

18 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • หากมีประสบการณ์ดูแลศูนย์การค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18 hours ago

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบ ม.6 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

18 hours ago

 

Applied
 • Handling all front office tasks
 • Welcome visitors and guests
 • Good English proficiency

18 hours ago

 

Applied
 • พนักงานขับรถบรรทุกประเภท 2 และรถยนต์
 • เพศ ชาย
 • อายุ 18 - 35 ปี

18 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย / หญิง

18 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality only.
 • Proficient in English; can use English
 • Familiar with the ICT industry

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตรง ทางด้านช่างไฟฟ้า , ประปา , สุขาภิบ

18 hours ago

 

Applied
 • ส่งเอกสารตามสาขาของบริษัท เเละตามสถานที่ราชการ
 • ชาย , หญิง ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเองและใบอนุญาตขับขี่

18 hours ago

 

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าทั่วกรุงเทพและปริมณฑล
 • ม.6 ขึ้นไป
 • ชาย , หญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า อิเลคทรอนิค
 • มีประสบการณ์งานเดินสายไฟ ติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

18 hours ago

 

Applied
 • จัดเรียงเอกสาร ทางบัญชี
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ขยัน อดทน

18 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ

18 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 20 - 35

18 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

18 hours ago

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

18 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • ขับรถให้ผู้บริหารไปต่างจังหวัดสี่ครั้งต่อเดือน
 • ไปซื้อของที่ต้องใช้ที่บ้านกลับออฟฟิศ
 • รับผู้บริหารจากบ้านไปออฟฟิศ

19 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. ขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

19 hours ago

 

Applied
 • ขับรถส่งหนังสือในกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างน้อย 1 ปี

19 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย เท่านั้น
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
 • มีความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์
 • วุฒิ ไม่จำกัด

19 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 27 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • มีประสบการ์ณจะพิจาราณาเป็นพิเศษ

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส ./ ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ ด้านงานติดตั้ง ระบบโทรคมนาคม

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป

20-Jul-17

 

Applied
 • หญิง
 • 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ม.6

20-Jul-17

 

Applied
 • Call centre;
 • BPO
 • Customer Service

20-Jul-17

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

20-Jul-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • English speaking required
 • Chance to coordinate with foreign speakers
 • Exciting opportunity

20-Jul-17

 

Applied
 • Male/Female 27-35 years old Thai nationality only.
 • Bachelor's degree or higher in Business Admin
 • 3-5 years commercial experience

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในการขาย

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในการขาย

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในการขาย

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สุขภาพแข็งแรง และรักสัตว์

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Thailand's leading wholesale business
 • Professional Distribution Center operation
 • Drive and improve 3PL performance

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

20-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.