• ซ่อมบำรุงตรวจรักษาเครื่องจักร
 • ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลโรงงาน
 • ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาในวัตถุดิบ

16 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Good computer skills (AutoCAD 2004)
 • Knowledge of pipework and structural steelwork
 • Good/Fair command of spoken and written English.

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี มีความเข้าใจในงานเลขา
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน และเขียนได้ดี

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าตามสถานที่ต่างๆ
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

10-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.