• เพศชาย อายุ 18-35 ปี
  • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าติดตั้ง
  • บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องร้อน, เครื่องเย็น

28-Jun-17

 

Applied
  • มีความซื่อสัตย์ คล่องแคล่ว ว่องไว
  • มีความอดทน
  • ขยันหมั่นเพียร

26-Jun-17

 

Applied
  • มีความอดทน คล่องแคล่ว ว่องไว
  • มีความขยันหมั่นเพียร
  • รักความสะอาด

26-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.