• มีความซื่อสัตย์ คล่องแคล่ว ว่องไว
  • มีความอดทน
  • ขยันหมั่นเพียร

19-Apr-17

 

Applied
  • มีความอดทน คล่องแคล่ว ว่องไว
  • มีความขยันหมั่นเพียร
  • รักความสะอาด

19-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.