• Work form home, Part time job, Freelance
 • We offer competitive pay, free training
 • Ability to set your own work schedule,

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เข้าใจเกี่ยวกับการวาดภาพโดยมีพื้นฐาน
 • มีความรับผิดชอบต่องาน และตรงต่อเวลา

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 19 - 30 ปี
 • วุฒิปวช-ปวส

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในการขาย

27-Jul-17

 

Applied
 • ทำหน้าที่ด้านการติดตั้งและทดสอบการทำงานของ GPS
 • มีฝึกอบรม สอนงานให้ งานประจำ
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • สามารถขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Jul-17

 

Applied
 • สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง 2-5 ปี

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิม.6 - ปวส.
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์

26-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิปวช. - ปวส.
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ขับได้ทั้งรถเล็ก - รถใหญ่ ขับรถข้ามแดนได้

26-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 38 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ควบคุมดูแลงานถนน 1 ปี ขึ้นไป

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 38 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ควบคุมดูแลงานถนน 1 ปี ขึ้นไป

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุไม่เกิน 50 ปี
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์

24-Jul-17

 

Applied
 • ซ่อมเฟอร์นิเจอร์ไม้ เก็บรายละเอียดงานไม้
 • ช่วยยกของบ้าง
 • มีประสปการณ์ ทำงานเฟอร์นิเจอร์ไม้

23-Jul-17

 

Applied
 • ขับรถส่งสินค้า
 • เพศชาย (ไม่จำกัดวุฒิ)
 • มีใบขับขี่รถยนต์

23-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 20 - 33 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

22-Jul-17

 

Applied
 • ซ่อมเฟอร์นิเจอร์ไม้ เก็บรายละเอียดงานไม้
 • ช่วยยกของบ้าง
 • มีประสปการณ์ ทำงานเฟอร์นิเจอร์ไม้

22-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.