• เพศหญิง / อายุ 25 - 35 ปี
 • สามารถ อ่าน เขียน สื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Ms. Office , Outlook

4 hours ago

 

Applied
 • เป็นพิธีกร ทำรายการ online ออกนอกสถานที่
 • ออกสัมภาษณ์ได้
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • 5-10 years in Logistics & transportation
 • Experience in Project & Investment Management
 • Flexibility to travel upcountry and overseas

10 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
 • ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร ตามสถานที่ที่ผู้บริหารกำหนด
 • ปวช. - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 24 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
 • มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Fluent in Japanese N2
 • Support projects in Japan
 • Participate in business negotiation

10 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • อายุ 30-45 ปี ต้องการได้งานทำจริงๆ
 • ขยัน,ซื่อสัตย์ รักความสะอาด

10 hours ago

 

Applied
 • Handling the calls and e-mails regarding the claim
 • Excellence in communication skills
 • Knowledge in SAP operate would be an advantage

10 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age between 22 - 28 years old.
 • Able to travel upcountry and overseas sometimes
 • Good interpersonal skill.

10 hours ago

 

Applied
 • ขับรถส่งของ
 • เพศ : ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • ปวช. - ปริญญาตรี

10 hours ago

 

Applied
 • ขับรถผู้บริหาร คนไทย ประจำบ้านผู้บริหาร
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปี

10 hours ago

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • โต้ตอบอีเมล กับลูกค้าต่างประเทศ

10 hours ago

 

Applied
 • ขับรถส่งสินค้า
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • มีความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมาณฑล

10 hours ago

 

Applied
 • Student in the final year
 • Bachelor's studies in the marketing/business
 • Strong communication skills both Thai and English

10 hours ago

 

Applied
 • ตัดผ้าตามแพทเทิร์น
 • สามารถวางหน้าผ้าได้ตามแพทเทิร์น
 • รู้จักชนิดของผ้า การวางผ้า

10 hours ago

 

Applied
 • เย็บผ้าตัวอย่างตามแบบที่กำหนดไว้ตามแพทเทินร์
 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวช.

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษาระดับปวช - ปวส สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การทำงานในอาคารขนาดใหญ่

10 hours ago

 

Applied
 • 7 years’ experience in secretarial functions
 • Excellent english communication skill
 • Experience supporting at executive level

10 hours ago

 

Applied
 • Outstanding knowledge of most important F&B
 • Strong business acumen and sales capabilities
 • Proven track of success in his/her professional

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or equivalent practical experience
 • Must have up to 4 years of work experience
 • Good organizational skills

10 hours ago

 

Applied
 • Age 30-34 years
 • Experience in Oracle or SAP
 • 5 years of experience in Demand and Supply plannin

10 hours ago

 

Applied
 • translator interpreter
 • Financial Document, Reserach
 • Good command of written and spoken English

10 hours ago

 

Applied
 • ส่งเอกสาร เช่น รับบิล วางบิล และงานตามที่ได้รับมอบ
 • เพศ ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

10 hours ago

 

Applied
 • ส่งเอกสาร เช่น รับบิล วางบิล และงานตามที่ได้รับมอบ
 • เพศ ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

10 hours ago

 

Applied
 • รับส่งเอกสารและพัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ชอบงานบริการ และมีใจรักด้านงานบริการ
 • สามารถเดินทาง ออกนอกพื้นที่ได้

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหาร
 • มีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลระบบสาธารณูปโภคประจำอาคาร
 • ดูแลงานซ่อมประจำอาคาร
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน "ช่างซ่อมบำรุง"

10 hours ago

 

Applied
 • ขับรถส่งของให้บริษัทฯ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • รู้เส้นทางภายในกรุงเทพฯและปริมณฑลได้ดี

10 hours ago

 

Applied
 • ส่งอาหารให้ลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ ที่ให้บริการ
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • อายุ(ปี) : 21 - 35

10 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

10 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • เป็นคนละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ ไว้ใจได้
 • พูดจา สุภาพเรียบร้อย พูดจาไพเราะ

10 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • มีใบขับขี่รถสาธารณะ/ขับรถใหญ่
 • อายุ 30- 55 ปี

10 hours ago

 

Applied
 • บริหารกิจกรรมการตลาดในร้านค้า In -Store Promotion
 • วางแผนการจัดกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ
 • พัฒนาและเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการนำเสนอ NPD

10 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ออกต่างจังหวัดได้
 • ทำงานล่วงเวลาได้

10 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์1-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความประณีต เรียบร้อย และละเอียดอ่อน ใจเย็น
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาฉะฉาน สะอาด

10 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมแซม แผงวงจรไฟฟ้า แผงวงจรเครื่องขยายเสียง
 • ปวส ขึ้นไป ในสาขาที่เกียวข้อง
 • สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้และ อุปกรณ์

10 hours ago

 

Applied
 • สามารถติดตั้ง เดินสายไฟฟ้า ในอาคารได้
 • ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์
 • ชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

10 hours ago

 

Applied
 • ชาย จบการศึกษาชั้น ปวส. ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

10 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่ 6 ล้อ พิจารณาเป็นพิเศษ

10 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

10 hours ago

 

Applied
 • Loves excitement daily
 • Opportunity for International Exposure
 • 5 working days

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายเท่านั้น
 • มีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี

10 hours ago

 

Applied
 • Performance Management system
 • Human resource development
 • HROD

10 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.

10 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

10 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิ อ่านออก เขียนได้
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

10 hours ago

 

Applied
 • 15 Vacancies
 • Work at Central Festival EastVille
 • Urgently Required

10 hours ago

 

Applied
 • To support in the smooth and effective running ...
 • Liase closely with the team and advisors to them
 • Arrange internal and external meetings as directed

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.