• Fresh graduate will be considered.
 • Knowledge of local and/or international customs
 • Good command of written and spoken English

2 hours ago

THB13k - 16k /month

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 35-50 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐาน GMP

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong technical knowledge in truck or bus
 • Proficiency in time management, problem solving
 • Good command of English, able to travel

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายในประเทศ และต่างประเทศ
 • สามารถตอบโต้ MAIL เป็นภาษาอังกฤษ

2 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย วุฒิ ปวส. ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
 • มีความรู้ความสามารถด้านช่างไฟฟ้า ,ช่างซ่อมบำรุง
 • ตรวจเช็ค PM เครื่องจักร ตู้ Control PLC

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชายอายุ 28 ปีขึ้นไป สามารถออกต่างจังหวัดได้
 • มีรถยนต์ พร้อมใบขับขี่
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาติขับขี่ยานพาหนะทั้งจักรยานยนต์และรถยนต์

9 hours ago

 

Applied
 • Preventive maintenance.
 • Experienced in Electrical and electronic parts.
 • Experienced in SMT technician more than 5 years.

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาชั้นม. 6 ขึ้นไป
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศ ชาย
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานบำรุงรักษาโรงงานอุตส

24-May-17

 

Applied
 • จบการศึกษาชั้นม. 6 ขึ้นไป
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศ ชาย
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานบำรุงรักษาโรงงาน

24-May-17

 

Applied
 • ช่วยช่างพิมพ์ เตรียมบล็อค หมึกพิมพ์
 • ควบคุมคุณภาพการพิมพ์ให้สม่ำเสมอ
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผน

24-May-17

 

Applied
 • Handle recruitment process
 • Hardworking and able to work under pressure.
 • New graduates are also welcome.

24-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 – 30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ปวช.หรือ ปวส.(ต้องจบระดับปวช.ก่อนเท่านั้น)
 • ติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์ใหม่ด้านไฟฟ้าที่ได้รับมอ

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ อย่างน้อย 5 ปี

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

24-May-17

 

Applied
 • สามารถออกงานต่างจังหวัดได้
 • บริการออกไปติดตั้งอุปกรณ์ให้ลูกค้า
 • เพศชาย ทุกช่วงอายุ

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree of engineering or electrical
 • Male, aged between 23-30
 • Experience in modern farm equipment

23-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-55 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงาน แม่บ้าน/หัวหน้างาน
 • บุคลิกดี สะอาด พูดจาสุภาพ เรียบร้อย

23-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุไม่จำกัด
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีโทรศัพท์ Android ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

23-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ปวช,ปวส. สาขาบัญชี , การตลาด
 • ประสบการณ์ 0 - 3 ปี ทางด้านงานเงิน

23-May-17

 

Applied
 • ส่งสินค้าให้ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
 • ผู้ชาย มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์ขับรถส่งสินค้า

23-May-17

 

Applied
 • ชาย จบการศึกษาชั้น ปวส. ขึ้นไป
 • ซ่อมบำรุง เครื่องเล่นเกม ในสาขา
 • มีความละเอียดรอบคอบ

23-May-17

 

Applied
 • Male/Female Age between 25 - 30 years old.
 • Minimum 2 years working experience
 • Customer service mind

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และ ใบอนุญาตขับรถบรรทุก
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อหน้าที่และองค์กร

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

23-May-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female 22-30 years old
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineering
 • 0-2 years or New graduated is also welcome

22-May-17

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพ
 • ดูแลงานWire Cut
 • งานตัด เจียร์แม่พิมพ์

22-May-17

 

Applied
 • ควบคุมเครื่อง cnc
 • สามารถเขียน โปรแกรม เครื่อง cnc ได้
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย ไม่จำกัดอายุ
 • มีความขยันสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีประสบการณ์

22-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านงาน Wie cut

22-May-17

 

Applied
 • ปวช.- ปวส. สาขา ไฟฟ้า เครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านอย่างน้อย 1 ปี ด้านงานซ่อมบำรุง
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขยันอดทน

22-May-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

22-May-17

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุ 23-35 ปี ,ปวส-ปริญญาตรี
 • รักงานเอกสาร ติดต่อประสานงานได้ดี,
 • โบนัสประจำปี, เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันสังคม

20-May-17

 

Applied
 • work in one of the biggest Japanese manufacture
 • work independently and fully utilize your skills
 • New graduated is also welcome

20-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน

19-May-17

 

Applied
 • ปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุง รักษา เครื่องจักร
 • เพศ ชาย อายุ 22-30 ปี
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขา ช่างกล ช่างเทคนิค

19-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขา ช่างเทคนิค
 • มีประสบการณ์ด้านช่างซ่อมบำรุง ช่างกล

19-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • สามารถเข้ากะได้

19-May-17

 

Applied
 • เพศชาย, วุฒิ ม.6 - ปวส
 • Setting เครื่องสปริง (Wire Formming) ไม่น้อยกว่า
 • มีที่พักใกล้บริษัท

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Good computer skills and command of English.
 • Background in Production / material planning
 • Have some knowledge of Import/Export Process

19-May-17

 

Applied
 • ดูแลสวนในหมู่บ้าน สีวลี สุวรรณภูมิ
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • ใจรักงานบริการ มีความคิดในเชิงบวก

19-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • มีความรับผิดชอบ ,ซื่อสัตย์ ,ตรงต่อเวลา
 • ทำงาน 3 กะ

19-May-17

 

Applied
 • Sales Engineer, Sales, Engineer, วิศวกรฝ่ายขาย,
 • บริษัทญี่ปุ่น, หางาน, สมุทรปราการ, Chemical,งานขาย
 • Chemistry, Industrial, โรงงานอุตสาหกรรม, ขายเคมี

19-May-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย /หญิง อายุ 20 - 35 ปี(ไม่เกิน 40 ปี)
 • รับส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ไม่มีคดีเกี่ยวกับทรัพย์ต่างๆและคดีร้ายแรง

19-May-17

 

Applied
 • รับส่งเอกสารรับเช็ควางบิล
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี
 • สินค้าที่ได้รับมอบหมาย

19-May-17

 

Applied
 • Male or Female
 • Bachelor degree /High Vocational in related field
 • At least 2 years

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวช และ ปวส สาขาเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล
 • อายุไม่เกิน 30 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีความรู้และเทคนิคด้านเครื่องยนต์

17-May-17

 

Applied
 • degree in Mechanical, Mechatronics or Automotive
 • Age between 22- 29 years old
 • Able to work under pressure, Strong sense

17-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.