• รับจำหน่ายสินค้า-ค่าบริการ
 • อำนวยความสะดวกผุ้มาใช้บริการ
 • ชาย/หญิง อายุ18-35ปี

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • รู้เส้นทางกรุงเทพฯและต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
 • ปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ สามารถขับรถตู้ได้

17 hours ago

 

Applied
 • ดูแลรักษาความปลอดภัย, ทรัพย์สินของบริษัทฯ
 • เพศชาย อายุ 25 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไป
 • สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้

27-Mar-17

 

Applied
 • ภาษาจีน ติดต่อประสานงาน
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน
 • จัดซื้อภาษาจีน

27-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • ปวส. - ป.ตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

25-Mar-17

 

Applied
 • ขับรถยนต์/รถบรรทุกส่งของตามเส้นทางที่กำหนด
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • รู้เส้นทางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

25-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส.ขี้นไป หรือวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชายเท่านั้น อายุ 25 - 45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใบอนุญาตขับขี่

24-Mar-17

 

Applied
 • ขับรถให้กับผู้บริหารรอบๆ กทม. และต่างจังหวัด
 • รับส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

23-Mar-17

 

Applied
 • ขับรถเข้าตามสถานที่ติดตั้งกล้อง
 • ทำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นเป็นทีม

23-Mar-17

 

Applied
 • แพ็คกระดุมใส่กล่อง ชั่งน้ำหนัก ส่งออกต่างประเทศ
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3/ ม.6/ ปวช./ปวส.

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • การใช้แก้วสี ทำให้ชิ้นงานมีสีสันที่มาจากเนื้อแก้ว
 • มีความรู้ในการเป่าแก้ว

23-Mar-17

 

Applied
 • รับใบสั่งงานจากหัวหน้าทบทวนคำสั่ง ก่อนลงมือปฏิบัติ
 • รีด/ปั๊มแผ่นลวดตามที่กำหนด
 • ปั๊มตัดชิ้นงานตามรูปแบบในใบสั่ง

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • วุฒิการศึกษา : ม.3 - ปวช. / หรือ มี วุฒิสาขา ไฟฟ้า
 • การทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ พืชสวน
 • ขับรถยนต์และสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.