• ทักษะในการบริหารจัดการ และทักษะในการสื่อสาร
  • ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
  • ความสามารถในแก้ปัญหากับลูกค้า เวลาลูกค้าโกรธ

03-Dec-16

 

Applied
  • Excellent English proficiency
  • Problem-solving skills
  • Able to work a flexible schedule, incl overnight

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.