• จบการศึกษาอย่างน้อย ม.6
 • มีประสบการด้านงานที่รับผิดชอบอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความขยัน อดทน เรียนรู้งานได้ดี

21-Oct-16

 

Applied
 • จบการศึกษาอย่างน้อย ม.6
 • มีประสบการด้านงานที่รับผิดชอบอย่างน้อย 1 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และอัธยาศัยดี

21-Oct-16

 

Applied
 • Patrol all areas of the property; assist guests
 • Lock property entrances when required.
 • Complete incident reports to document

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Assist management in hiring, training
 • Welcome and acknowledge all guests
 • Develop and maintain positive working relationship

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Perform accounting and administrative functions
 • support of the Sales and Property Tax Department
 • Assist in non-complex routing tax returns

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Respond to guest requests for special arrangement
 • Respond to special requests from guests
 • Gather, summarize, and provide information to gues

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Oversee the operation of telephone switchboard
 • Process all room/call/phone/internet related
 • Update and distribute property telephone directori

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลห้องพัก
 • สรุปจำนวนห้องทำความสะอาดให้แม่บ้าน
 • ออกใบเสร็จรับเงิน คีย์ข้อมูลในระบบ

20-Oct-16

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลห้องพัก
 • สรุปจำนวนห้องทำความสะอาดให้แม่บ้าน
 • ออกใบเสร็จรับเงิน คีย์ข้อมูลในระบบ

20-Oct-16

 

Applied
 • Process all reservation requests, changes
 • Verify availability of room type and rate
 • Explain guarantee, special rate

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Patrol all areas of the property; assist guests
 • Monitor Closed Circuit Televisions, perimeter
 • Respond to accidents, contact EMS or administer

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Respond to guest requests for special arrangements
 • Respond to special requests from guests
 • Review shift logs/daily memo books and document

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Oversee the operation of telephone switchboard
 • Process all room/call/phone/internet related
 • Update and distribute property telephone

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for all front office functions
 • Areas of responsibility include Bell Staff
 • As a department head, directs and works

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Process all guest check-ins, check-outs
 • Ensure rates match market codes,document exception
 • Communicate to appropriate staff when guests

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในโรงแรม
 • ปริญญาตรี สาขา บริหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานโรงแรม 1 ปี ขึ้นไป

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี
 • มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

17-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.