• รับออร์เดอร์ เสริฟอาหาร
  • ดูแลลูกค้า ดูแลทำความสะอาดร้าน
  • มีความเป็นผู้นำ รักงานบริการ กระตือรือร้น

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.