• เพศชาย,หญิง ไม่จำกัดวุฒิการศึกาษา
 • มีประสบการณ์ทำงาน
 • สุขภาพแข็งแรง

10 hours ago

 

Applied
 • High paid careers as crew on luxury super yachts.
 • Travel the world, make friends, a great adventure.
 • Are you young, fit, polite and great at service

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Service mind and good relation.
 • Able to communicate well in English.
 • Able to work as shift.

10 hours ago

 

Applied
 • อายุ 26 - 35 ปี มีใจรักบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • รักความสะอาด สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ

10 hours ago

 

Applied
 • Service mind and good relation.
 • Able to communicate well in English.
 • Able to work as shift.

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • fluent in German and English languages
 • have a valid driver's license and at least two yea
 • independent, flexible and willing to work allover

18 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ทำความสะอาดห้องพัก
 • สามารถทำงานเป็นรอบได้
 • อดทนและรักงานบริการ

26-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบการให้บริการแขก ขณะเข้าพักกับโรงแรม
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ เข้างานเป็นกะได้

26-Apr-17

 

Applied
 • ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับห้องพัก รับ C/N ,C/O
 • ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการห้องพัก
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปี
 • สี่อสารภาษาอังกฤษได้/ภาษาจีนได้

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • Minimum 5 years of experience
 • Bachelor Degree in Business or hospitality
 • Able to work in Phuket

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • หญิง อายุ 25-35ปี
 • รีดผ้าได้ชำนาญ ใส่ใจ ละเอียดรอบครอบ
 • ขยัน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

25-Apr-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 25-35ปี
 • สามารถซักผ้า ทำผ้าสกัดสิ่งสกปรกได้
 • ขยัน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้

25-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบการจัดเตรียมเครื่องดื่ม ผสมเครื่องดื่ม
 • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • ชาย – หญิง (อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป)

25-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลควบคุมการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • วางแผนการจัดงานจัดเลี้ยง
 • ชาย – หญิง (อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป)

25-Apr-17

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้า
 • รับออเดอร์ เสริฟ์อาหาร
 • ชาย – หญิง (อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป)

25-Apr-17

 

Applied
 • พนักงานล้างจาน ดูแลความสะอาดของเครื่องมือ
 • การศึกษาขั้นต่ำ ป.6
 • เพศชาย อายุ 18-40 ปี

25-Apr-17

 

Applied
 • High paid careers as crew on luxury super yachts.
 • Travel the world, make friends, a great adventure.
 • Are you young, fit, polite and great at service

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Pre Opening
 • Leading Rooms Team
 • Managing Profitability

24-Apr-17

 

Applied
 • knowledge of flora products and designs
 • Expert in caring for flora plants and flowers.
 • excellent Customer Service

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 year experience in Italian culinary
 • Strong in inter-personality, leadership
 • Strong in driving results and people management

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Meet group coordinator/host(ess) prior to function
 • fulfill any special banquet event arrangements
 • Perform other reasonable job duties as requested

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Asst. Banquet Manager at least 3 yrs
 • Be available during all major Banquet functions
 • Excellent communications

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Assign room according to guest request
 • Pre-register designated guests and prepare key pac
 • Organize and coordinate check-in/pre-registration

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Answer, record, and process all guest calls, reque
 • Follow up and ensure that any outstanding requests
 • Advice guest of any messages received

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือเพศหญิง
 • อายุ 20-35 ปี
 • รู้จักพื้นที่และโรงแรมในภูเก็ต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลต้อนรับลูกค้า
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี

24-Apr-17

 

Applied
 • Vocational certificate in culinary
 • 3 year experience in culinary operation
 • Strong in inter-personality, leadership

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate meal and set up requests
 • Be available during all major Banquet functions
 • Proven sales record in both social and corporate

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • หญิง / ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช.
 • มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยที่ดี

24-Apr-17

 

Applied
 • หญิง / ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. ปริญญาตรีหรือมากกว่า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

23-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย มีภูมิลำเนา จ.ภูเก็ต
 • ต้อนรับลูกค้า บริการCheck in-Check out
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย
 • มีประสบการณ์ทางานในระดับ supervisor
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง
 • ไม่จากัดวุฒิการศึกษา
 • อดทน ซื่อสัตย์ มีวินัย

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Relevant educational qualifications
 • Flexible to relocation and adaptable
 • only Thai Native

21-Apr-17

 

Applied
 • Relevant educational qualifications
 • Flexible to relocation and adaptable
 • only Thai Native

21-Apr-17

 

Applied
 • Relevant educational qualifications
 • Experience in a similar capacity
 • only Thai Native

21-Apr-17

 

Applied
 • Good manage the Food and Beverage services team.
 • Maintain quality service standards
 • Experience in training and coaching F&B staff

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานเกี่ยวกับอสังหา อาคารชุด ก่อสร้าง
 • ดูแลเอกสารและงานในออฟฟิศทั้งไป
 • ประสบการ 2 ปีขึ้นไป

21-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการ 1 ปีขึ้นไป เริ่มต้นเงินเดือนที 20,000 บาท
 • พูด/เขียนภาษาอังกฤษได้
 • มีความอดทน ขยัน และสามารถทำงานเป็นกะได้

21-Apr-17

 

Applied
 • 35 - 50years of age Thai Nationality Only
 • 5 years’ experience as Executive Housekeeper
 • Good communication skills in English

21-Apr-17

 

Applied
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • มีความอดทน อดกลั้น ในการทำงาน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.