• วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • สามารถพูดคุยและสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว
  • สามารถทำงานเป็นกะและทำงานล่วงเวลาได้

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.