• รับจองห้องพักจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • ตอบอีเมล์ลูกค้าที่สอบถามเรื่องห้องพัก
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการโรงแรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

21-Apr-17

 

Applied
  • ทำ Cocktail และน้ำผลไม้ปั่นให้ลูกค้า
  • จัดทำการตัดสต๊อกเครื่องดื่มทุกวันหลังการขาย
  • ปวช.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

21-Apr-17

 

Applied
  • รับจองห้องพัก ตอบคำถามของลูกค้าทางอีเมล์
  • ตรวจสอบเอกสารการรับจองห้องพัก
  • ดูแลความเรียบร้อยของห้องพัก

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.