• ดูแลรับผิดชอบทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
  • ดูแลรับผิดชอบงานเอกสาร หรือส่งมอบให้ละเอียดครบถ้วน
  • ช่วยผู้จัดการต้อนรับส่วนหน้า

25-Apr-17

 

Applied
  • ติดต่อ Check in-out , booking ให้กับลูกค้า
  • ประสานงานกับแผนกต่างๆในการเข้าพักและออกของลูกค้า
  • จัดทำเอกสารรายรับ ทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา

25-Apr-17

 

Applied
  • ดูแลและทำความสะอาดห้องพัก
  • ดูแลและทำความสะอาดในส่วนพื้นที่ทั่วไป
  • อายุ18 ปี ขึ้นไป / ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

25-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.