• ให้บริการด้านการพยาบาลวิชาชีพประจำแผนก Anti Aging
 • มีใบประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • วุฒิการศกึษา ปรญิญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master degree in business administration
 • At least 2 years in customer service function
 • Prior experience in Leadership/insurance business

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ผ่าตัด, รักษาแผลหลังผ่าตัด
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

24-Oct-16

 

Applied
 • หญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท หรือสาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบ
 • ประสบการณื 1 ปีขึ้นไป

21-Oct-16

 

Applied
 • preferably in Nursing / Medical Science
 • 3 - 5 years of experience in related field
 • Develops product and marketing strategies

21-Oct-16

 

Applied
 • Graduate of Nursing
 • Good command of English
 • experience in hospitals

21-Oct-16

 

Applied
 • Graduate of Nursing
 • IV Nurse
 • Experience in Hospital

21-Oct-16

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ผู้ชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • nurse medical marketing
 • hospital manager
 • trainer education

20-Oct-16

 

Applied
 • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

20-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Nursing
 • 2 years’ experience as a nurse in a hospital
 • Thai national, male or female, aged 25-35 years

20-Oct-16

 

Applied
 • ให้ข้อมูลความรู้ ทางด้านสินค้า
 • ทำงานร่วมกับผู้แทนขาย
 • อายุไม่เกิน 30 ปี

17-Oct-16

 

Applied
 • Compliance, Internal Control, Risk Management
 • Governance, Policy, PREMA
 • Leading Global Company

14-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.