• เพศชาย - หญิง คุณวุฒิพยาบาลวิชาชีพ
  • มีใบประกอบวิชาชีพ
  • ดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับลูกค้า หรือพนักงาน

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
  • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
  • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.