• มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
  • มีภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

20-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
  • รับสมัครพยาบาลไตเทียม
  • ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
  • เงินเดือนที่น่าสนใจ

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • Degree and/or professional nursing qualification
  • First Aid certification.
  • Experience of working in a school

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.