• ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
  • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
  • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

11 hours ago

 

Applied
  • Bachelor of Pharmacy, Nursing, Medical Technology.
  • At least 1 year experience in Sales.
  • Understand Pharmaceutical market.

02-Dec-16

 

Applied
  • รับผิดชอบต่อการบริหารทีมงานราชเทวีคลินิก
  • วางแผนการขายในแต่ละช่วงเวลา
  • วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขของสาขา

01-Dec-16

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.