• อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ผู้ชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • nurse medical marketing
 • hospital manager
 • trainer education

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Nursing
 • 2 years’ experience as a nurse in a hospital
 • Thai national, male or female, aged 25-35 years

8 hours ago

 

Applied
 • Nursing License.
 • 1 year experience in nursing.
 • Good command of English.

26-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor/Master degree in business administration
 • At least 2 years in customer service function
 • Prior experience in Leadership/insurance business

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience as a Specialist
 • Bachelor's degree in, Nursing, Medical
 • Experience in Medical Equipment Product

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Age 22-35 years old
 • Degree in Pharmacy, Medical Science
 • Good command of reading written and spoken English

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Age 25-35 years old
 • Degree or higher in Health Science, Nursing
 • Experience in sales or marketing in Orthopedics

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • preferably in Nursing / Medical Science
 • 3 - 5 years of experience in related field
 • Develops product and marketing strategies

21-Oct-16

 

Applied
 • Graduate of Nursing
 • Good command of English
 • experience in hospitals

21-Oct-16

 

Applied
 • Graduate of Nursing
 • IV Nurse
 • Experience in Hospital

21-Oct-16

 

Applied
 • ให้ข้อมูลความรู้ ทางด้านสินค้า
 • ทำงานร่วมกับผู้แทนขาย
 • อายุไม่เกิน 30 ปี

17-Oct-16

 

Applied
 • Compliance, Internal Control, Risk Management
 • Governance, Policy, PREMA
 • Leading Global Company

14-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขา พยาบาล
 • มีประสบการณ์ทางด้านการพยาบาล

11-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.