• รับคำสั่งและปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักวิธีการ
  • รับผู้ป่วยด้านหน้าตึกด้วยรถนั่ง และรถนอน เปิดประตู
  • มีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ

03-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.