• ระดับการศึกษาปริญญาตรี (การพยาบาล)
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
  • ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี

23-Jan-17

 

Applied
  • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
  • มีประสบการณ์งานขาย บริหารทีมขาย สอนงาน
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.