• มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน

21-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.