• เพศหญิง อายุระหว่าง 22-40 ปี
  • ปริญญาตรีด้านการพยาบาลศาสตร์
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล

23-Apr-17

 

Applied
  • ดูแลระบบ IC ทั้งหมด ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
  • พยาบาลวิชาชีพ
  • โรงพยาบาลมีสวัสดิการและที่พักให้ฟรี

23-Apr-17

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • หากมีประสบการณ์ / มีใบประกอบโรคศิลปะ
  • มีสวัสดิการค่าที่พัก

23-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.