• จัดวางระบบสารสนเทศขององค์กร
 • ทำการตรวจสอบการทำงานของระบบ Network
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน มีทักษะในการสื่อสาร

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or higher of IT, Computer Science
 • 2 – 4 years experiences in System Analyst
 • Understand System of Hardware and Network

19-Jan-17

 

Applied
 • Network Engineer
 • Network
 • computer engineering

18-Jan-17

 

Applied
 • degree in Computer Science or related field
 • 5 years of application support managing
 • Proven cases of delivering quantifiable business

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.