• มีประสบการณ์ทางด้าน IT Support 1 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ มีค่ากะวันละ 200 บาท

24-Oct-16

 

Applied
  • มีความรู้ด้าน Network เป็นอย่างดี
  • ใช้ PHP,ASP, My SQL, Flash, HTML,JAVA,VB, เป็นต้น
  • ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

24-Oct-16

 

Applied
  • Experienced in electrical maintenance
  • Managing and solving of system breakdowns IE
  • Have Driving License and own car.

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.