• ปริญญาตรี / โท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม
 • สามารถร่วมงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่น

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 year exp. in IT Support, Network Support
 • Solid knowledge in windows operation, MS office
 • Good command in English

6 hours ago

 

Applied
 • Experience in Physical Security, IT Service
 • Be able to travel around sites
 • Implement and ensure compliance of Physical

7 hours ago

 

Applied
 • At least 3years' experience in IT Security
 • Knowledge in security governance and audit
 • Experiece in IT delivery with technical knowledge

7 hours ago

 

Applied
 • At least 10 years’ experience in Network Area
 • Ability to manage in LAN/WAN
 • Know how to use Networking System, DNS, DHCP

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Knowledge of JDA-Dispatcher implementation is plus
 • Knowledge of WMS
 • Work experience in logistic company is plus

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in developing application using C#,
 • Azure Cloud a clear advantage but not essential
 • Our client is looking to hire 2-4 C# developers

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Microsoft Technologies including C#
 • Experience in Database Design and Programming
 • Good command in English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Network Engineer
 • Switch, Router, Firewall, Network Security
 • Having skill in Design Solution in Network fields.

09-Dec-16

 

Applied
 • Experience in helpdesk.
 • Monitoring system.
 • Good attitude, Service mind

09-Dec-16

 

Applied
 • Network
 • .NET developer, Service Minded
 • Knowledge in SAP B1 is an advantage

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of JDA-Dispatcher implementation is plus
 • Knowledge of WMS
 • Work experience in logistic company is plus

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Support Sale for it product
 • Present & nego with customer
 • Manage Partner & Distributor

09-Dec-16

THB25k - 55k /month

Applied
 • Trouble shooting, Network LAN, WAN
 • Onsite IT Support
 • Outlook, Excel, Word, Power Point

09-Dec-16

 

Applied
 • Working experience 5-10 years in IT related field.
 • To have Server and/or Server
 • Project plan and drive project

09-Dec-16

THB55k - 120k /month

Applied
 • Running business analysis, formalization
 • Maintaining an understanding of web / mobile
 • Experience in whole life cycle of system

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Proficient knowledge of HTML, CSS and Javascript
 • HTML5, jQuery, AJAX
 • Scalable architecture

09-Dec-16

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor's degree in related field
 • Average command of English

09-Dec-16

 

Applied
 • Thai Nationality Male age 28-35 years old
 • degree or higher in computer science
 • Experience 5 years in Field, Knowledge in C#

09-Dec-16

 

Applied
 • Thai nationality only.
 • At least 2 year of experience
 • experience in Java programming

09-Dec-16

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Degree in Information Technology, Computer Science
 • 2-10 years experience in Java/J2EE application

09-Dec-16

 

Applied
 • 5+ years in supporting Windows environment
 • knowledge in Linux and Unix and Virtualization
 • Excellent documentation skills

09-Dec-16

 

Applied
 • ทำงานสำนักงาน ย่านถนนเกษตร - นวมินทร์
 • ดูแล ควบคุม รับผิดชอบ ด้าน Network
 • ดูแล ควบคุม รับผิดชอบ ด้าน System

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Support User ทั่วไป,ซ่อมประกอบ,ติดตั้งอุปกรณ์
 • ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
 • IT Support

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ติดตั้งระบบ Internet
 • วิ่ง Support งานด้าน IT Computer ตามสถานที่ต่างๆ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบ ด้าน Network , System, Database
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 27 - 35 ปีขึ้นไป

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ทางด้าน Network
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) 1 - 2

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน Network
 • สามารถใช้คำสั่ง Network ได้

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์งาน ด้าน IT Support 2 ปีขึ้นไป

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ ด้านระบบปฏิบัติการ 2 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพ สุภาพ เรียบร้อย

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้าน System Engineer
 • ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • สะดวกทำงาน ตามระยะเวลาสัญญาจ้าง

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 3-10 Years experience
 • Good Knowledge of switch, IP Routing, MPLS
 • Good knowledge in Operating System

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science or Information System
 • 2+ years of experience working with HTML, CSS
 • Knowledge of UI/UX design

08-Dec-16

 

Applied
 • Network Engineer
 • MPLS
 • IPRAN

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer engineering, Computer Science.
 • Understanding Network and Basic TCP/IP (OSI Model)
 • Initiative an innovative in IT system.

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science,Computer Engineering.
 • 3-5 years of experience in Network Infrastructure.
 • Good command of English.

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in computer science
 • 5 year of experience in programming
 • Knowledge and have experience in SQL database

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • IT support, helpdesk support, Fresh graduate
 • network and infrastructure, network engineer
 • system engineer, ccna, vmware, server

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ-สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร รพ.หรือคลีนิคความงาม

08-Dec-16

 

Applied
 • LAN/WAN networking
 • Cisco Professional Certification (CCNP)
 • infrastructure’s vendor (PABX/Cabling/CCTV)

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years experience
 • Provide POC and Demonstration Lab Test
 • Project management for Network, Security

08-Dec-16

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum 1 years of experience
 • Male / Female, 24-30 years old
 • Enthusiastic and Service minded

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality.
 • A Bachelor's Degree in Computer Science
 • Proven ability to work within a team environment

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 2 years-experience in similar role
 • Excellent oral and written English communication
 • Ability to diagnose problems and provide solutions

08-Dec-16

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ ประสบการณ์ด้าน Network,Firewall,VOIP,IPS
 • Network Engineer มี CCNA/Sr.Network Enginee มีCCNP

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in IT related
 • 10 years of working experiences in IT industry
 • Thai nationality, Male age between 33-40 years old

08-Dec-16

 

Applied
 • Provide 1st level support on IT-related matters
 • Maintain and update IT infrastructure for office
 • Administer users and systems

08-Dec-16

 

Applied
 • Experience in setting up server
 • Knowledge of Hard desk
 • Male/Female and Thai nationality

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 3 year exp. in IT Support, Network Support
 • Solid knowledge in windows operation, MS office
 • Good command in English

07-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.