• ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ ประสบการณ์ด้าน Network,Firewall,VOIP,IPS
 • Network Engineer มี CCNA/Sr.Network Enginee มีCCNP

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3+ years of experience in IT Support Service
 • Is proficient with Google Apps for Works.
 • Proficient in English

5 hours ago

 

Applied
 • Design, Implement and maintenance
 • Netbackup, TSM, Veeam
 • Backup Solution

5 hours ago

 

Applied
 • Mainframe Technical Specialist
 • Support zOS, CICS, DB2, zVM or zLinux
 • At least 5 years in managing technical team

5 hours ago

 

Applied
 • Good knowledge about Database design & SQL command
 • Good experience in C# .Net
 • Experience on retail business / restaurant system

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย อายุ 25 -35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิเคราะห์ ประมวลผล สถิติ
 • ประสบการณ์ด้านพัฒนาระบบ หรือ ISO ไม่น้อยกว่า 3 ปี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Install, configure and maintain system services
 • Supports administration of servers and server
 • Certifications: MCITP, MCTS (or MCSE, MCSA)

5 hours ago

 

Applied
 • Male age 22-30, B.E. in Network/ Telecommunication
 • At least 2 years’ experience in Computer Network
 • Cisco Certificate is an advantage

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Great learning environment
 • Major corporate clients
 • Easy-to-get-to location

5 hours ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Computer Science,Computer Engineering.
 • 3-5 years of experience in Network Infrastructure.
 • Good command of English.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer engineering, Computer Science.
 • Understanding Network and Basic TCP/IP (OSI Model)
 • Initiative an innovative in IT system.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Digital Ordering and/or Call Center solutions.
 • Design & implement enhancements.
 • 5-8 years Digital IT and Marketing solution.

5 hours ago

 

Applied
 • Strong technical troubleshooting skills
 • Experience with Key Telephone
 • Experience with Networking, IT LAN

5 hours ago

 

Applied
 • At least 8-year working experience in SAP area
 • Excellent leadership and management skills
 • Excellent English communication

5 hours ago

 

Applied
 • Design and develop IS applications
 • experience in IS&IT
 • Good Command in English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / โท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม
 • สามารถร่วมงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่น

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop training materials for key user training
 • Train SAP functionalities to CLIENT key users
 • Provide and develop data conversion template

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Drive test planning and execution
 • Plan and executing data conversion activities
 • Supervise process and functional design activitie

13 hours ago

 

Applied
 • Strong client facing experience
 • Deep skills in any SAP modules listed
 • Excellent leadership and management skills

13 hours ago

 

Applied
 • Degree in Computer Science or related fields.
 • 5 years experiences in SAP Implementation.
 • Good command in English.

16 hours ago

 

Applied
 • Minimum 5 Years experience in IT Management
 • Knowledge in IT Technology, Application, and Tools
 • Knowledge in Database Management and Concept

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT experience
 • .Net Developer, Scrum Master / Project Leader
 • UX/UI Designer, QA Engineer

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai National with Secondary Education or equivale
 • Experience in the usage of computers
 • Fluency in English and Thai

23-Jan-17

 

Applied
 • 3-5 years of IT auditing experience
 • Master Degree in Telecom /IT/MIS /Computer Science
 • Knowledge in IT network & platforms, IT governance

23-Jan-17

 

Applied
 • ERP software solution sale
 • 3-5 years of sales experience in ERP
 • Good in English

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Physical Security, IT Service
 • Be able to travel around sites
 • Implement and ensure compliance of Physical

23-Jan-17

 

Applied
 • At least 10 years’ experience in Network Area
 • Ability to manage in LAN/WAN
 • Know how to use Networking System, DNS, DHCP

23-Jan-17

 

Applied
 • Male / Female
 • degree or higher in Computer Engineering
 • Strong leadership and self-motivation

23-Jan-17

 

Applied
 • Degree graduate or higher in IT related
 • Degree graduate or higher in IT related
 • LAN/WAN Technologies (Networking)

23-Jan-17

 

Applied
 • 3-5 years of experience in System Analysis area
 • Oracle, MS SQL Server, MySQL, C#.NET, Java
 • Software database

23-Jan-17

 

Applied
 • Degree in IT, MIS, or business related fields
 • 5-7 years’ experience as a Business Analyst
 • Call Center project experience

23-Jan-17

 

Applied
 • Minimum of 2 years-experience in similar role
 • Excellent oral and written English communication
 • Ability to diagnose problems and provide solutions

23-Jan-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • CISCO, Switch, Router, Firewall, LAN/WAN, TCP/IP
 • CCIE, Team Leader, Routing Protocol
 • English communication skills

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • JSP, EJB, JMS, XML
 • Familiar with Oracle, SQL Database
 • Knowledge in UML Object Oriented J2EE

23-Jan-17

 

Applied
 • Project Lead
 • Server, Network, Storage, Private, Cloud
 • IT Infra

23-Jan-17

 

Applied
 • IT inhouse
 • Familiar with Oracle, SQL Database
 • C#.net

23-Jan-17

 

Applied
 • IT Project Experience with Automotive business
 • Experience in DMS or ERP package
 • Good English

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • System Engineer
 • Experience in Server and storage implementation
 • Experience Virtualized implementation

23-Jan-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Support Sale for it product
 • Present & nego with customer
 • Manage Partner & Distributor

23-Jan-17

THB25k - 55k /month

Applied
 • Network design
 • At least 5 years up of experience
 • Please check job ad for specific details

22-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ทางด้าน Network
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) 1 - 2

22-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Support User ทั่วไป,ซ่อมประกอบ,ติดตั้งอุปกรณ์
 • ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
 • IT Support

22-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ติดตั้งระบบ Internet
 • วิ่ง Support งานด้าน IT Computer ตามสถานที่ต่างๆ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

22-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบ ด้าน Network , System, Database
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 27 - 35 ปีขึ้นไป

22-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน Network
 • สามารถใช้คำสั่ง Network ได้

22-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ ด้านระบบปฏิบัติการ 2 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพ สุภาพ เรียบร้อย

22-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์งาน ด้าน IT Support 2 ปีขึ้นไป

22-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Having experience in Virtualization.
 • UNIX-AIX, SUN, Linux (Prefer AIX)
 • Familiarity with IT Service Management.

21-Jan-17

 

Applied
 • Thai Nationality ONLY
 • Minimum 2 years experience in PL/SQL
 • Good command in written and spoken English

21-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.