• ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม

4 hours ago

 

Applied
 • A BSc. Science in Computer Science or related
 • At least 3-5 years experience as ERP
 • Drive for result and customer focus person

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years experience of network maintenance
 • Some knowledge and experience on server
 • Ability to communicate in Thai and English

4 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน Server และ Network

04-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • IT programmer
 • IT support
 • IT help desk

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่าย
 • ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งาน
 • ติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male, aged 22-35 years old
 • Degree in Electronics, Electrical or Instrument
 • Ability to work rotating shift hours

02-Dec-16

 

Applied
 • จบการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เรื่องระบบ Network และระบบ Server
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง , การศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เดินทางมาทำงานเองได้

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง , การศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เดินทางมาทำงานเองได้

01-Dec-16

 

Applied
 • IT Service Manager (Service Delivery)
 • GLOBAL MANUFACTURING
 • Network Architecture with relates knowledge

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมและแก้ไขคอมพิวเตอร์ network Lan
 • ปวส. ขึ้นไป สาขา คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 2 ปี

30-Nov-16

 

Applied
 • ลงโปรแกรม ฯลฯ
 • ปริญญาตรี
 • แก้ไขปัญหา Hardware, Loftware, Network

30-Nov-16

 

Applied
 • Manage service, Supervising /user request relates
 • Be a facilitator to escalate unsolved problem
 • Provide update information to users on MRP system

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้
 • เพศ : ชาย

25-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์

25-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแล User ภายในองค์กรทั้งหมด
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
 • ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์

25-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Male, Age between 25-35 years old
 • Good command of written and spoken English
 • Good analytical and problem solving skills

24-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบ ดูแล ระบบ Server
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

24-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม, ไฟฟ้าสื่อสาร
 • มีประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไป และพื้นฐานความรู้ด้านNet
 • สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้

15-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.