• เพศชาย
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท

6 hours ago

 

Applied
 • ดูแล ติดตั้ง แก้ไขปัญหา ระบบคอมพิวเตอร์
 • Support User แก้ไขปัญหาการใช้งาน PC, Notebook
 • ปริญญาตรี

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
 • เพศชาย / อายุ 22 - 35 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ชาย – หญิง อายุ 27ปีขึ้นไป
 • เชี่ยวชาญด้าน IT Technical และ Office Base System

6 hours ago

 

Applied
 • Hands-on Functional Design in manufacturing
 • Application analyst, System Analyst is required
 • Dynamic AX is your big advantage

6 hours ago

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Application support
 • Retail IT
 • Oracle support

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Engineer, Computer
 • At least 2 - 4 years’ experience in Oracle DBA
 • Experience in Database Admin, Oracle DBA

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • ไม่รับสถาบันราชภัฎ
 • Experience in related field is preferable

11 hours ago

 

Applied
 • development and implementation systems
 • Detailed technical design
 • Providing training

11 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Security Analyst
 • Security Engineer
 • Network Security

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน System / Network / Program
 • ผู้ช่วยในการวิเคราะห์ภัยคุกคามทางด้านความปลอดภัย
 • มีความสนใจด้านระบบความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ IT
 • เฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยคุกคามสารสนเทศ
 • ทำงานเป็นทีมในสภาวะกดดันได้ดี

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Technical support
 • Troubleshooting system and network problems
 • Installing computer hardware operating system

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineering
 • 2-3 years experiences of .NET development
 • Work closely with the IT Application Support

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • experiences in SI company
 • minimum 2 years as Network Engineer, Cisco product
 • experiences in Cisco (Nexus, Catalyst), or Juniper

11 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • อายุระหว่าง 24 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในด้าน Help desk, IT Support

11 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 - 32 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้าน IT
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย IT

11 hours ago

 

Applied
 • IT Security
 • System Security
 • Network Security

19 hours ago

 

Applied
 • IT Profession
 • Growing Opportunity
 • Multi national company

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science
 • Windows/Linux operating systems
 • Knowledge of capital/financial market

21 hours ago

 

Applied
 • Work Experience not less than 5 years
 • Graduated related with IT
 • Age not less than 28 years old

21 hours ago

 

Applied
 • Good benefits package
 • Frontend Engineer
 • Strong knowledge of HTML5/CSS3

22 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female with Thai nationality
 • Experience in software programming
 • Good knowledge in any of following environments

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years’ experience Flexcube Core banking
 • Good English skills
 • Banking knowledge, General IT - SQL

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Computer related field
 • At least 3years of system administrator experience
 • Experienced in virtualized system and SAN

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • program development
 • tester
 • ASP.net, JAVA, C and Cobol

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Support Sale for it product
 • Present & nego with customer
 • Manage Partner & Distributor

24-Jul-17

THB25k - 55k /month

Applied
 • System Engineer
 • Experience in Server and storage implementation
 • Experience Virtualized implementation

24-Jul-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum 2 year experience in Networking
 • Knowledge in Network Infrastructure
 • Networking Equipment and Configuration

24-Jul-17

 

Applied
 • Drive test planning and execution
 • Plan and executing data conversion activities
 • Supervise process and functional design activitie

24-Jul-17

 

Applied
 • WMS - Warehouse Management System
 • Logistics and IT Infrastructure
 • Implementation projects

24-Jul-17

 

Applied
 • Network Engineer, System Engineer, Infrastructure
 • Switch, Router, Firewall, Wifi, Window Server
 • UNIX/LINUX, Presale, Consult

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-10 yrs+ experience in System Analyst role
 • Experience in MRP, EPR, Oracle Database
 • Experience in some level of team management

24-Jul-17

 

Applied
 • Software Sales
 • Solution Integration
 • Banking Solutions

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Age between 25-35 years old
 • Bachelor Degree in Computer Engineer, IT
 • Experiences 1-3 years

24-Jul-17

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Degree in Information Technology, Computer Science
 • Technology background

23-Jul-17

 

Applied
 • System Engineer,Network Engineer,Technical Support
 • VMWare,System Administrator,IT Support
 • Technical Analyst,Unix,Linux,Windows,Computer

23-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิป.ตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้าน database SQL,Software hardware
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ network IP ADDRESS

23-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์การเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET

22-Jul-17

 

Applied
 • IT Support, Helpdesk support, Support Engineer
 • Switch, Router, Firewall, Window, LINUX/ UNIX
 • Support, Troubleshoot, English

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Experiences in Java/Scala or any programming
 • Understand Java/Scala/SQL/OWASP security principle
 • database design, web services, version control

21-Jul-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Big International E-commerce Company
 • International Environment
 • Require B.Acc with 5yrs experience

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Web Development
 • Software Engineer
 • Python

21-Jul-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • เขียนโปรแกรม .net ,ASP.net , VB.net
 • ประสบการณ์โปรแกรมเมอร์ 1-3 ปี มีความรู้ SQL Comman
 • วิเคราะห์/พัฒนาโปรแกรม และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่างๆ

21-Jul-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • JSP, EJB, JMS, XML, JAVA, C#.net, ASP.net
 • Familiar with Oracle, SQL Database
 • Knowledge in UML Object Oriented J2EE

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong experience in a Senior IT leadership role
 • Experience of monetizing e-commerce platforms
 • Experience of leading multi-functional IT teams

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลและจัดการงานเอกสาร
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการให้บริการ

21-Jul-17

 

Applied
 • Trouble shooting, Network LAN, WAN
 • Onsite IT Support
 • Outlook, Excel, Word, Power Point

21-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.