• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ความสามารถซ่อมคอมพิวเตอร์พอควร
  • ผู้สมัครควรมีภูมิลำเนากรุงเทพหรือปริมณฑล

17-Oct-16

 

Applied
  • Male, age 30 - 35 years
  • Experience over 3 years in Window Server
  • Fair command of written and spoke English

16-Oct-16

 

Applied
  • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 21 – 30 ปี
  • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีความสามารถในการซ่อมแซมและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ได้

07-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.