• ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ดูแลด้านการตรวจสอบระบบ Server 2
  • ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงาน

17-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.