• วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรม JAVA ,.Net ฯลฯ
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Web Service

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / โท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม
 • สามารถร่วมงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่น

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to travel to Myanmar on regular basis
 • Build international networks&cultural awareness
 • Experience different cultures

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong client facing experience
 • Deep skills in any SAP modules listed
 • Excellent leadership and management skills

4 hours ago

 

Applied
 • At least 8-year working experience in SAP area
 • Excellent leadership and management skills
 • Excellent English communication

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ระดับการศึกษาปวส./ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 hours ago

 

Applied
 • Degree in Computer Science
 • Experience in IT security or Technology risk
 • Passes Industry Certifications (CISSP)

10 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • 3 years’ experience in software development
 • Exp in Design Pattern, UML and Object-oriented Pro

17 hours ago

 

Applied
 • At least 3 years of experience in IT industry
 • knowledge server technology, computer networking
 • Literacy in operation equipment

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in Computer Science or related field
 • Initiate strategies, plans, budgets and timelies
 • well-communicated in English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Flexible and friendly environment
 • Very attractive remuneration Package
 • Performing daily server maintenance

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ITIL, ITSM,
 • Window Operating Systems, Window Sever
 • IT Support, Application Support

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Application Support, IT Support
 • English Communication, ITIL, ITSM
 • HRMS, e-Canteen, ePDM, eQMS

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Network Engineer
 • TCP/IP, Switch, Router, Firewall, Network Security
 • Having skill in Design Solution in Network fields.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in IT Support 1-2 years
 • H/W, S/W troubleshooting
 • Good attitude, Service mind

17 hours ago

 

Applied
 • At least 10 years’ experience in Network Area
 • Ability to manage in LAN/WAN
 • Know how to use Networking System, DNS, DHCP

17 hours ago

 

Applied
 • Strong in SEM/SEO
 • Programming skill in PHP, ASP.Net
 • 2-3 years in Web Development

17 hours ago

 

Applied
 • System engineer, network engineer
 • CISCO, Fortinet, Aruba, HP, Dell, VMWARE, IMB
 • Presentation, English skills

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงาน 5-7 ปี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experiences in Network, Security, Windows AD.
 • Thai nationality only.
 • Control security system.

17 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to enhance your managerial skill
 • Stable and potential to grow up in Thailand
 • Evaluation bases on real performance of individual

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 5+ year of experience selling IT infrastructure
 • Excellent Thai/English communication
 • Good understanding of IT infrastructure

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Studying Bachelor’s Degree in IT
 • Providing users with appropriate support and advic
 • Ensuring the smooth running of all IT systems

25-Oct-16

 

Applied
 • 3-5 years of IT auditing experience
 • Master Degree in Telecom /IT/MIS /Computer Science
 • Knowledge in IT network & platforms, IT governance

25-Oct-16

 

Applied
 • Support on design, implement and maintain network
 • Delivery projects with router and WAN link
 • Experience 3 years in network engineer

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Excitement to build a new hotels brand
 • Experiences in hotel IT, pre-opening
 • Passion to learn new things and grow,good attitude

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science or related
 • 3 years experience & knowledgeable
 • Join a dynamic and promising team at Redlab

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Sciences
 • At least 3 years of experience in web programming
 • Knowledge of HTML, CSS, JS is required.

25-Oct-16

 

Applied
 • Expertise in managing WEB operations
 • Experience in RDBS (Oracle is preferred)
 • International environment

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Implement system based on design
 • Provides testing the system
 • Prepare system document, application documentation

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of JDA-Dispatcher implementation is plus
 • Knowledge of WMS
 • Work experience in logistic company is plus

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 3-10 yrs+ experience in System Analyst role
 • Experience in MRP, EPR, Oracle Database
 • Experience in some level of team management

25-Oct-16

 

Applied
 • 2 years' related experience in IT business
 • Bachelor’s Degree in IT or related fields
 • Experience in user IDs and privileged user ID

25-Oct-16

 

Applied
 • 0-3 years working experience in IT & programminng
 • Skills related to OS, HTML,Java,Web Service or SQL
 • 5 day working, health insurance, providing laptop

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์/
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5-10 ปีด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ด้านสินค้า IT โดยเฉพาะ Hardware Network

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Computer Engineering
 • Experienced in router and switch configuration
 • Good knowledge in Wired LAN, WLAN and WAN

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Network Engineer, System Administrator
 • Switch, Router, Firewall, Wireless
 • IP-VPN, F/W, Backup Line, AS400

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male age 27 years over
 • ดูแล Dealer ที่อยู่ในเขตที่ได้รับมอบหมาย
 • หา Dealer เพิ่ม เพื่อปรับปรุงเขตให้ดีขึ้น

25-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • Support Sale for it product
 • Present & nego with customer
 • Manage Partner & Distributor

25-Oct-16

THB25k - 55k /month

Applied
 • System Engineer
 • Experience in Server and storage implementation
 • Experience Virtualized implementation

25-Oct-16

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Challenge to wok in leading technology and product
 • Chance to work in Mobile, Enterprise Software
 • VMWare, AirWatch, Enterprise Mobility, VDI

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • IT,computers, software,sale,sale
 • System integration service, Helpdesk / Maintenance
 • customers , business , requirement

25-Oct-16

 

Applied
 • Manages and monitors the intrusion detection
 • Provide technical support and knowledge for all IT
 • Experience of Check Point Firewall, Force Point

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in IT or related field
 • Experience in hardware system server
 • Knowledge of IBM system Server

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineering
 • At least 5 years up of experience
 • Strong technical skills of LAN, WAN, WLAN

25-Oct-16

 

Applied
 • expertise for DB2/SQL database
 • At least one database certification
 • 4 years' experience in DB2 or SQL database

25-Oct-16

 

Applied
 • expertise for SQL database
 • At least one database certification
 • 3 years' experience in SQL database

25-Oct-16

 

Applied
 • Security Analyst
 • Security Engineer
 • Network Security

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years in supporting Windows environment
 • knowledge in Linux and Unix and Virtualization
 • Excellent documentation skills

24-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.