• อายุไม่เกินกว่า 30 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • มีทักษะการสื่อสาร สามารถนำเสนอให้ผู้ฟังเข้าใจได้
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

23-Mar-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านอุปกรณ์ IT และไฟฟ้าเบื้องต้น
 • ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์มัลติมิเดีย
 • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • สืบค้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยี
 • ความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาไทย
 • ใช้สื่อและชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้

20-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Computer Science or equivalent
 • Preferable minimum 2 years relevant
 • Must have good skills in Microsoft technologies

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.