• ปริญญาตรี ขึ้นไปหรือคุณวุฒิอย่างอื่น
  • มีประสบการณ์ด้านระบบ ERP, Network
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือ

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.