• มีความรู้ความเข้าใจ Hardward Software
  • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Network
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้

26-Oct-16

 

Applied
  • MCP, MCSE, MCSA, ITIL, ITSM
  • Window Server, Window Operating System
  • Problem solving and troubleshooting

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.