• วางแผนและออกแบบระบบ ร่วมกับทีม
  • สามารถใช้งาน Auto CAD ได้เป็นอย่างดี
  • อายุ 23 ปีขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
  • วางระบบ Network ในโรงงานและบริษัท
  • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสารสนเทศ ,คอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1-3 ปี

22 hours ago

 

Applied
  • Network Engineer
  • Network
  • computer engineering

21-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.