• มีความรู้พื้นฐานทางด้าน System / Network / Program
 • ผู้ช่วยในการวิเคราะห์ภัยคุกคามทางด้านความปลอดภัย
 • มีความสนใจด้านระบบความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ IT
 • เฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยคุกคามสารสนเทศ
 • ทำงานเป็นทีมในสภาวะกดดันได้ดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท

1 hour ago

 

Applied
 • ดูแล ติดตั้ง แก้ไขปัญหา ระบบคอมพิวเตอร์
 • Support User แก้ไขปัญหาการใช้งาน PC, Notebook
 • ปริญญาตรี

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
 • เพศชาย / อายุ 22 - 35 ปี

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ชาย – หญิง อายุ 27ปีขึ้นไป
 • เชี่ยวชาญด้าน IT Technical และ Office Base System

1 hour ago

 

Applied
 • Strong experience of leading multi-functional IT
 • Good business analysis / project management skils
 • Management of IT vendors & budgets

7 hours ago

 

Applied
 • cloud hosting, CDN, content deliver, web develop
 • computer engineer, agile, presentation skill
 • pre-sale consultant, akamai, cloud, configuration

7 hours ago

 

Applied
 • Management of IT vendors & budgets
 • Worked in logistics / supply chain environment
 • Good business analysis / project management skills

7 hours ago

 

Applied
 • degree in Computer, Information Technology
 • 5 years of experience in HR Information System
 • Good command in English; intensive computer

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 22-35 ปี
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in related field
 • Welcome new grad
 • Good command of English

7 hours ago

 

Applied
 • SQL, PostgreSQL, MongoDB database
 • Online payment gateway
 • big data management and transaction

7 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Business Admin
 • 3 years of experience in Business Systems
 • Good command of English, and confident

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา Computer Science
 • Education: Bachelor / Master Degree
 • 2 ปีขึ้นไปในงานดูแลระบบเครือข่าย

7 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, 23-35 years, Thai nationality
 • degree in Computer Engineering, Computer Science
 • Have good knowledge in Network

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Create document for design network and system
 • Bachelor's degree in Computer Engineering
 • Base salary 30K - 40K depend on experience

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in Computer
 • Experience with Information Security business fiel
 • Experience with service desk business

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science or related fields.
 • 5 years experiences in SAP Implementation.
 • Good command in English.

7 hours ago

 

Applied
 • Computer skill,Infrastructure Network,Fundamental
 • To support company staff
 • Fixed up the technical problems

7 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality
 • ไม่รับสถาบันราชภัฎ
 • Experience in related field is preferable

7 hours ago

 

Applied
 • Minimum 5 years industrial experience
 • Siemens PCS7 and Step 7-300/400 PLCs
 • Good command of English

7 hours ago

 

Applied
 • Infrastructure
 • Project Manager
 • IT

7 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 - 32 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้าน IT
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย IT

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ หรือการตลาด
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด หรือการขายสินค้า IT

7 hours ago

 

Applied
 • อายุระหว่าง 24 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในด้าน Help desk, IT Support

7 hours ago

 

Applied
 • Responsible for gathering and analysis requirement
 • Good Knowledge in Biometric Technology
 • Good spoken and written English is required.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • field service engineer
 • Bachelor degree in computer related field
 • Good knowledge of WAN/LAN networks.

7 hours ago

 

Applied
 • CCNP, CCDP or CCIE Certification
 • At least 7 years exp from IT Consulting Firm
 • Strong technical skills of LAN, WAN, WLAN

7 hours ago

 

Applied
 • Security Analyst
 • Security Engineer
 • Network Security

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Leading international Telecommunication company
 • Open source environment
 • Great benefits

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Installation, Setup, Testing of Network
 • Knowledge in networking, preferably with Cisco.
 • Good command of read, listen and written English.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work in one of the most important
 • Start -up environment with a stable head quarter
 • Opportunity to be a core member

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop or Coding on .NET
 • Develop or Coding on JAVA
 • Develop or Coding on PL/SQL

10 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 4 years experience in programming
 • 2 years for position of System Analyst
 • Java Technology as advantage

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์ ออกแบบ ทดสอบ พัฒนาโปรแกรม ASP.NET, C#
 • มีประสบการณ์ Programer และงาน Database 0-5 ปี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีทักษะในการบริหารงาน

17 hours ago

THB16k - 35k /month

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์การเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET

24-Jun-17

 

Applied
 • infrastructure engineer, helpdesk support
 • Switch, Router, and Firewall, Window Sever
 • network and infrastructure systems

23-Jun-17

 

Applied
 • Business workflow design and configuration.
 • Knowledge of solutions
 • At least 1-5 years of working experience in soluti

23-Jun-17

 

Applied
 • VERY HIGH SALARY + GREAT BENEFITS
 • Certification of CCNP or CCIE
 • Leadership Skill

23-Jun-17

Above THB90k /month (negotiable)

Applied
 • Male /Female 25-35 years old
 • Minimum 3 years’ experience as System engineer
 • Have CCNA/Huawei ExpertSales Certificate

23-Jun-17

THB20k - 35k /month

Applied
 • Requirement definition, fit & gap analysis.
 • Coding skill in Java or .Net
 • Have JLPT(Japanese-Language Proficiency Test)

23-Jun-17

 

Applied
 • Experience in ERP/Application support.
 • Good knowledge in ERP software solutions.
 • Good English

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Qualified to degree level in Computer Science
 • 5 + years’ technical experience
 • At least 3 years’ prior supervisory

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Install, configure and maintain system services
 • Supports administration of servers and server
 • Certifications: MCITP, MCTS (or MCSE, MCSA)

23-Jun-17

 

Applied
 • degree level in IT, Computer Science or a related
 • 10+ years of IT experience related to POS software
 • Excellent command of English and Thai

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.