• ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ ประสบการณ์ด้าน Network,Firewall,VOIP,IPS
 • Network Engineer มี CCNA/Sr.Network Enginee มีCCNP

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3+ years of experience in IT Support Service
 • Is proficient with Google Apps for Works.
 • Proficient in English

2 hours ago

 

Applied
 • Design, Implement and maintenance
 • Netbackup, TSM, Veeam
 • Backup Solution

5 hours ago

 

Applied
 • Mainframe Technical Specialist
 • Support zOS, CICS, DB2, zVM or zLinux
 • At least 5 years in managing technical team

5 hours ago

 

Applied
 • Knowledge in Microsoft Windows Server 2003/2008
 • Be able to communicate in English
 • Able to work in shift

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Good knowledge about Database design & SQL command
 • Good experience in C# .Net
 • Experience on retail business / restaurant system

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 -35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิเคราะห์ ประมวลผล สถิติ
 • ประสบการณ์ด้านพัฒนาระบบ หรือ ISO ไม่น้อยกว่า 3 ปี

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Install, configure and maintain system services
 • Supports administration of servers and server
 • Certifications: MCITP, MCTS (or MCSE, MCSA)

11 hours ago

 

Applied
 • Male age 22-30, B.E. in Network/ Telecommunication
 • At least 2 years’ experience in Computer Network
 • Cisco Certificate is an advantage

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Great learning environment
 • Major corporate clients
 • Easy-to-get-to location

19 hours ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Computer Science,Computer Engineering.
 • 3-5 years of experience in Network Infrastructure.
 • Good command of English.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer engineering, Computer Science.
 • Understanding Network and Basic TCP/IP (OSI Model)
 • Initiative an innovative in IT system.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Digital Ordering and/or Call Center solutions.
 • Design & implement enhancements.
 • 5-8 years Digital IT and Marketing solution.

19 hours ago

 

Applied
 • Strong technical troubleshooting skills
 • Experience with Key Telephone
 • Experience with Networking, IT LAN

19 hours ago

 

Applied
 • At least 8-year working experience in SAP area
 • Excellent leadership and management skills
 • Excellent English communication

19 hours ago

 

Applied
 • Design and develop IS applications
 • experience in IS&IT
 • Good Command in English

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Design, construct and operate hole enterprise IT
 • Bachelor's in Computer Science,IT or related field
 • Be able to building relationships with customers

19 hours ago

 

Applied
 • IT Operations
 • IT Management
 • Application and Infrastructure

19 hours ago

 

Applied
 • identify and establish business opportunities
 • manage strategic relationship with clients
 • To meet sales target

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Years of experience : 7-10
 • JAVA Developer
 • 2-3 years' experience in Team Management

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / โท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม
 • สามารถร่วมงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่น

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai National with Secondary Education or equivale
 • Experience in the usage of computers
 • Fluency in English and Thai

16-Jan-17

 

Applied
 • 3-5 years of IT auditing experience
 • Master Degree in Telecom /IT/MIS /Computer Science
 • Knowledge in IT network & platforms, IT governance

16-Jan-17

 

Applied
 • ERP software solution sale
 • 3-5 years of sales experience in ERP
 • Good in English

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Physical Security, IT Service
 • Be able to travel around sites
 • Implement and ensure compliance of Physical

16-Jan-17

 

Applied
 • At least 10 years’ experience in Network Area
 • Ability to manage in LAN/WAN
 • Know how to use Networking System, DNS, DHCP

16-Jan-17

 

Applied
 • Male / Female
 • degree or higher in Computer Engineering
 • Strong leadership and self-motivation

16-Jan-17

 

Applied
 • Degree graduate or higher in IT related
 • Degree graduate or higher in IT related
 • LAN/WAN Technologies (Networking)

16-Jan-17

 

Applied
 • 3-5 years of experience in System Analysis area
 • Oracle, MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL
 • Develop software solutions

16-Jan-17

 

Applied
 • Degree in IT, MIS, or business related fields
 • 5-7 years’ experience as a Business Analyst
 • Call Center project experience

16-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลแก้ไขปัญหาระบบ Network ของบริษัท
 • เคยมีประสบการณ์ แก้ไข / ออกแบบ / ติดตั้ง Network
 • แก้ไขปัญหาพื้นฐาน หรือ มี Cer. CCNA

16-Jan-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum of 2 years-experience in similar role
 • Excellent oral and written English communication
 • Ability to diagnose problems and provide solutions

16-Jan-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • CISCO, Switch, Router, Firewall, LAN/WAN, TCP/IP
 • CCIE, Team Leader, Routing Protocol
 • English communication skills

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Project Lead
 • Server, Network, Storage, Private, Cloud
 • IT Infra

16-Jan-17

 

Applied
 • JSP, EJB, JMS, XML
 • Familiar with Oracle, SQL Database
 • Knowledge in UML Object Oriented J2EE

16-Jan-17

 

Applied
 • IT inhouse
 • Familiar with Oracle, SQL Database
 • C#.net

16-Jan-17

 

Applied
 • IT Project Experience with Automotive business
 • Experience in DMS or ERP package
 • Good English

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • System Engineer
 • Experience in Server and storage implementation
 • Experience Virtualized implementation

16-Jan-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Support Sale for it product
 • Present & nego with customer
 • Manage Partner & Distributor

16-Jan-17

THB25k - 55k /month

Applied
 • Good knowledge in ETL technologies: SSIS
 • Strong in database programming
 • Experience in POWER BI

16-Jan-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in Computer Sciences
 • At least 3 years of experience in web programming
 • Knowledge of HTML, CSS, JS is required.

16-Jan-17

 

Applied
 • Network design
 • At least 5 years up of experience
 • Please check job ad for specific details

15-Jan-17

 

Applied
 • ติดตั้งระบบ Internet
 • วิ่ง Support งานด้าน IT Computer ตามสถานที่ต่างๆ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

15-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบ ด้าน Network , System, Database
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 27 - 35 ปีขึ้นไป

15-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ทางด้าน Network
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) 1 - 2

15-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Support User ทั่วไป,ซ่อมประกอบ,ติดตั้งอุปกรณ์
 • ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
 • IT Support

15-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน Network
 • สามารถใช้คำสั่ง Network ได้

15-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ ด้านระบบปฏิบัติการ 2 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพ สุภาพ เรียบร้อย

15-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์งาน ด้าน IT Support 2 ปีขึ้นไป

15-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.