• จัดทำแผนงานการซ่อมบำรุง
 • มีประสบการณ์ด้านระบบ IT ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน Server และ Network

04-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.– ปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์
 • สามารถแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ IT

03-Dec-16

 

Applied
 • network infrastructure , monitoring
 • installation, maintenance , troubleshooting
 • customer service, interconnections

02-Dec-16

 

Applied
 • 10+ years of combined telecommunications
 • network operations experience
 • 10 years of experience in the field of Data Networ

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Thai National Male or Female, 27 - 37 years
 • Degree, Major Computer, IT or related
 • At least 3 years working experience

02-Dec-16

 

Applied
 • IT programmer
 • IT support
 • IT help desk

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่าย
 • ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งาน
 • ติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male, aged 22-35 years old
 • Degree in Electronics, Electrical or Instrument
 • Ability to work rotating shift hours

02-Dec-16

 

Applied
 • Male or Female, age 27 - 33 years old.
 • Bachelor’s degree in Computer Science, Computer
 • 5-7 years’ experience in System Administrator

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • IT Technician
 • วุฒิการศึกษา ปวส. คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อ
 • สามารถมาทำงานเองได้ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

02-Dec-16

 

Applied
 • จบการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เรื่องระบบ Network และระบบ Server
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 -30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง , การศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เดินทางมาทำงานเองได้

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง , การศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เดินทางมาทำงานเองได้

01-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลรักษา computer PC, ERP, ระบบ Network
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี): 1

01-Dec-16

 

Applied
 • Minimum 5 years of experience as a web developer
 • Frameworks: Bootsrap, jQuery, Angular
 • The candidate must be passionate

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • IT Service Manager (Service Delivery)
 • GLOBAL MANUFACTURING
 • Network Architecture with relates knowledge

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Female Marital status: Single
 • Education: Bachelor Major Computer related
 • Language: English

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมและแก้ไขคอมพิวเตอร์ network Lan
 • ปวส. ขึ้นไป สาขา คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 2 ปี

30-Nov-16

 

Applied
 • ลงโปรแกรม ฯลฯ
 • ปริญญาตรี
 • แก้ไขปัญหา Hardware, Loftware, Network

30-Nov-16

 

Applied
 • Manage service, Supervising /user request relates
 • Be a facilitator to escalate unsolved problem
 • Provide update information to users on MRP system

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม

29-Nov-16

 

Applied
 • A BSc. Science in Computer Science or related
 • At least 3-5 years experience as ERP
 • Drive for result and customer focus person

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years experience of network maintenance
 • Some knowledge and experience on server
 • Ability to communicate in Thai and English

29-Nov-16

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in IT related fields with GPA 2.75 up
 • Good command of English and computer literacy
 • Coordination & propose of IT Solution/ Application

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ /วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วย PHP,Visual Basic,NET,C++

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Internet และระบบ Firewall Security
 • Technical Support
 • ป.ตรีวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

28-Nov-16

 

Applied
 • 1-3 years of experience to working.
 • Have knowledge in Networking Technology.
 • Have knowledge in Windows server system.

28-Nov-16

THB13k - 20k /month

Applied
 • 3+ years’ IT experience in the electronics
 • 2 years’ experience as systems developer
 • Strong experience in MES

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้
 • เพศ : ชาย

25-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง / อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที หลังผ่านการสัมภาษณ์
 • มีประสบการณ์ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์

25-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที หลังผ่านการสัมภาษณ์
 • ประสบการณ์ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์

25-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • อัธยาศรัยดี รักงานบริการด้านคอมพิวเตอร์

25-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการด้านโลจิสติกส
 • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม

25-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์

25-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแล User ภายในองค์กรทั้งหมด
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
 • ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์

25-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Male, Age between 25-35 years old
 • Good command of written and spoken English
 • Good analytical and problem solving skills

24-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบ ดูแล ระบบ Server
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

24-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • IT Supporting Network, Servers
 • Knowledge in TCP/IP networking, Switching, Router
 • PABX Telephone System, Access Control System

21-Nov-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม, ไฟฟ้าสื่อสาร
 • มีประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไป และพื้นฐานความรู้ด้านNet
 • สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้

15-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.