• ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • 2 years working experience as System Administrator
 • Having a strong background in computer operation

6 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years of IT auditing experience
 • Master Degree in Telecom /IT/MIS /Computer Science
 • Knowledge in IT network & platforms, IT governance

6 hours ago

 

Applied
 • program development
 • tester
 • ASP.net, JAVA, C and Cobol

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in IT,Computer Science,Computer Engineering
 • 0-3 years’ experience in system development
 • Male must be exempt from military service

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Master’s Degree in Information Technology
 • 5years of working experience in project management
 • Male must be exempt in military service

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในงาน Enterprise Virus Protection
 • ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for assisting, with minimal direction
 • Requires professional legal mastery in all legal a
 • Responsible for complex negotiations at all levels

9 hours ago

 

Applied
 • Male/Female
 • Degree in Computer Science or related field
 • 4+ years specific systems experience

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Years of experience : 7-10
 • JAVA Developer
 • 2-3 years' experience in Team Management

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 - 5 years working experience as Service, System
 • Degree in Computer Science, Computer Engineer
 • Male, Thai Nationality, Age 27-34

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT Professional
 • Multinational Company
 • Good Career path

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science, Engineer
 • Minimum 3 years’ experience in IT Support/CS IT
 • Service Mind

22 hours ago

 

Applied
 • Work in flexible environment
 • Ability to communicate effectively
 • Recruitment with good English skills

22 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Minimum 5 Years experience in IT Management
 • Knowledge in IT Technology, Application, and Tools
 • Knowledge in Database Management and Concept

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in managing and facilitating telecom
 • Fluency in oral and written communication
 • Thai National

22 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science, IT
 • Minimum 1 years technical experience in IT Infra
 • Good Experience and knowledge in Networking

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ ความชำนาญ SAP ในโมดูล HCM
 • มีประสบการณ์ใน SAP Implementation มากกว่า 3 ปีขึ้น
 • implementing HCM module

23 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality ONLY
 • Minimum 2 years experience in PL/SQL
 • Good command in written and spoken English

23 hours ago

 

Applied
 • Mainframe Technical Specialist
 • Support zOS, CICS, DB2, zVM or zLinux
 • At least 5 years in managing technical team

27-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Computer Engineer, Computer science
 • 1-3 years working experience in System Engineer
 • Knowledge in VB, Oracle database, JAVA Language

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • IT Network and Systems
 • Trading
 • Securities

27-Oct-16

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปี ด้าน System Administrator
 • แก้ปัญหาการใช้งานด้าน Hardware , Software , OS.
 • แก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์

27-Oct-16

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Work with the most well-known of manufacturing
 • An opportunity to develop professional IT skill
 • Utilize your skill to expand the business together

27-Oct-16

 

Applied
 • Unix, Linux, window, system administrator
 • system engineer, Apache, Tomcat,Web Application
 • Oracle, PL/SQL, database admin, data center

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 3 years’ experience in IT standard/ITIL
 • Knowledge in ISO20000 or ITIL will be an advantage
 • Familiarity with IT Service Management

27-Oct-16

 

Applied
 • Exclusive sales exp in Microsoft Dynamics
 • Preferred Sales manager/senior level
 • Excellent in English

27-Oct-16

 

Applied
 • 5 year exp. in IT Support, Hardware, Software,
 • Solid knowledge in windows operation, MS office
 • Good command in English

27-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree, Computer Science is advantage
 • Understand basic foundation of Engineering
 • Preferable to have Technical skill and knowledge

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Technical Solutions Support Specialist
 • Services Specialist
 • Good English communication

27-Oct-16

 

Applied
 • Help desk
 • Service Desk Supervisor
 • Service Desk Support

27-Oct-16

 

Applied
 • An opportunity to work with one of the leading IT
 • An opportunity to receive attractive package
 • An opportunity to work at convenient location

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • IT application system;IT infrastructure
 • Database Management; Oracle; Information Security
 • Network Infrastructure;insurance;Oracle;network

27-Oct-16

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Opportunity to work with leading provider
 • Opportunity to grow up as system analyst
 • Opportunity to have experience in manufacturing

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • CCNP, CCIE, JNCIA, JNCIS, JNCIP, CISSP
 • Switch, Router, WLAN, Firewall, IPS
 • OSPF, BGP, MPLS, WLAN, Firewall

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work in company which
 • Opportunity to be one of the member
 • Opportunity to work in company

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to make the best use of your system
 • Opportunity to study IT business in this company
 • Opportunity to learn new IT skills

27-Oct-16

 

Applied
 • Expertise in web application UI development.
 • Design and develop Java-based in-house enterprise.
 • Experience working with AGILE development method.

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Drive test planning and execution
 • Plan and executing data conversion activities
 • Supervise process and functional design activitie

27-Oct-16

 

Applied
 • Develop training materials for key user training
 • Train SAP functionalities to CLIENT key users
 • Provide and develop data conversion template

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • 2 Years experiences in installing, setting up,
 • Customer Service focus, team player

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience as Network Engineer and Project Leader
 • Experience in Data Center will be advantage
 • Good command of English

27-Oct-16

 

Applied
 • Create and maintain Active Directory user accounts
 • Configure and monitor data backups, anti-virus
 • Provide 2nd tier technical troubleshooting/support

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Software Architect & Design
 • Exp. in leading technical team
 • Exp. in Financial Services

27-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Computer engineering, Computer Science.
 • Understanding Network and Basic TCP/IP (OSI Model)
 • Initiative an innovative in IT system.

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรม JAVA ,.Net ฯลฯ
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Web Service

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / โท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม
 • สามารถร่วมงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่น

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to travel to Myanmar on regular basis
 • Build international networks&cultural awareness
 • Experience different cultures

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.