• ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในงาน 0-3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ และมีความมุ่งมั่น

40 mins ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • สนับสนุนการทำงานโปรแกรมระบบบนสำนักงานใหญ่
 • ดำเนินการเกี่ยวกับ Project

40 mins ago

 

Applied
 • Key DevOps role
 • Excellent work location and conditions
 • Large international company

40 mins ago

 

Applied
 • Network safety assurance related performance data
 • Collect business data from local offices
 • Write business monitor weekly / monthly report

40 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in network, system, visualization tech
 • Good command in English
 • High possibility to become a team leader

6 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 2 years experiences in System Analyst
 • Knowledge in Design and Develop application
 • Good command in English especially writing

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • The Tester is responsible for involves in QA
 • Conduct automated and manual tests
 • Software testing involves the analysis of software

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี หรือโททางด้านคอมพิวเตอร์, ไอที
 • มีความเข้าใจในเรื่องของการออกแบบและวิเคราะห์ระบบ

22-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในงาน 0-3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ และมีความมุ่งมั่น

22-Oct-16

 

Applied
 • Excitement to build a new hotels brand
 • Experiences in hotel IT, pre-opening
 • Passion to learn new things and grow,good attitude

22-Oct-16

 

Applied
 • over 3 years’ experience in SAP
 • FI,CO,SD,MM,WM, Asoke, Consultant
 • Male, Female, age 25 - 45 years old

22-Oct-16

 

Applied
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้งาน Windows OS, Linux OS, Word, Excel
 • เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีจิตใจการให้การบริการ

21-Oct-16

 

Applied
 • Knowledge of networks (LAN/WLAN).
 • Design Network and Manage network for user.
 • Manage VoIP system of 3CX on Windows Server 2008.

21-Oct-16

 

Applied
 • Provide 1st level technical assistance
 • Ensure operation of security devices and rules
 • Manage PC setup, computer peripherals, IT asset

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female
 • Degree in Computer Science or related field
 • 4+ years specific systems experience

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Take responsibility for internal IT support
 • Perform daily maintenance and operation
 • English Skills (Communications)

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Years of experience : 7-10
 • JAVA Developer
 • Support of production systems

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Two roles available!
 • Bachelor's Degree -- Computer Engineering
 • Basic Windows system admin, proficient in English

21-Oct-16

 

Applied
 • 3 - 5 years working experience as Service, System
 • Degree in Computer Science, Computer Engineer
 • Male, Thai Nationality, Age 27-34

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years working experience
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science
 • Male, Thai Nationality, Age 27-35

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • system, support, help desk, VM Ware, AD
 • MS SQL 2003 2008 2012, Oracle, DB2, MySql
 • Active Directory, File Server

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ NetWork งานด้าน IT
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Engineer
 • 3 years of experience in Technical Presales
 • Knowledge of Network Infrastructure.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • IT Professional
 • Multinational Company
 • Good Career path

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age between 25-35 years
 • Degree or higher Degree in Business Computer
 • 5 years of Experiences in system analyst

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 2 years’ relevant experience in design
 • hands-on support and technical experience

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female
 • Work experience 1-2 Years in IT filed jobs.
 • Good attitude & Ability to work under pressure

21-Oct-16

 

Applied
 • BS or MS in computer science/engineering
 • 4-6 years of experience in Linux server
 • Expert knowledge of UNIX and TCP/IP

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Implementing hardware and software infrastructure
 • Deployment automation (Puppet, Jenkins, Rundeck)
 • Ruby, Bash, PowerShell, Python

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Information Technology
 • 2-4 years of experience in software/web developer
 • Knowledge in Java, Spring, Hibernate, Spring MVC

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in Shell Script, Python, Ruby
 • Highly proficient in Unix / Linux and Windows
 • Experienced in application support

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อมูล
 • มีความรู้ด้านฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ด้านการประมวลผลตัวเลข และสถิติ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบและพัฒนา Mobile App
 • มีความรักและสนใจในด้าน Mobile App Programming
 • มีทักษะด้าน App Development สำหรับ Android Platfor

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
 • มีความรักและสนใจในด้าน Computer Programming
 • มีทักษะด้าน Computer Programming ที่ดีมาก

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้รับมอบหมาย
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะด้าน Project Management ระดับปานกลางขึ้นไป

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Engineering or Computer Science
 • Good knowledge in MS-Windows server, UNIX/Linux
 • Interested in Open Systems Interconnection model

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science, Engineer
 • Minimum 3 years’ experience in IT Support/CS IT
 • Service Mind

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Information System
 • Experience in internal or external Audit 2-5 years
 • Good grasp of Computer-Aids Audit tools

21-Oct-16

 

Applied
 • Successful track record of managing and delivering
 • Good project management, team leadership
 • Demonstrates a high level of consultative

21-Oct-16

 

Applied
 • 2 – 5 years relevant programming experience.
 • Excellent knowledgeable in Analyst skill
 • Excellent knowledgeable in Web programming:

21-Oct-16

 

Applied
 • Communicate in English effectively.
 • Tertiary qualifications in Information Technology
 • Designs, plans and implements software components

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Window Server , Network , Security maintenance
 • Network design, System design, Test design
 • 5 -15 years in office system (OA/EA/Network)

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Work in flexible environment
 • Ability to communicate effectively
 • Recruitment with good English skills

21-Oct-16

THB25k - 35k /month

Applied
 • Information technology
 • securities, financial, bank
 • money market

21-Oct-16

 

Applied
 • Male or Female, age not over 30 years old
 • Experience in System Administrator
 • Willing to contribute and work as a team

21-Oct-16

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา Computer
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปีทางด้าน IT
 • นำเสนอ Product เกี่ยวกับทางด้าน BI ให้กับลูกค้า

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Engineering or computer science
 • Project management office function
 • 3-5 year experiences in ICT Project manager

21-Oct-16

 

Applied
 • Minimum 5 Years experience in IT Management
 • Knowledge in IT Technology, Application, and Tools
 • Knowledge in Database Management and Concept

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male age 30 or below
 • Degree in Telecommunication, Computer engineer
 • 1 – 5 years experience in related responsibility

21-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science
 • Experience 0-3 Years
 • Good English skills

21-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.