• วางระบบ LAN ภายในบริษัท
  • แก้ปัญหาการขัดข้องในการใช้ คอมพิวเตอร์ต่างๆ
  • ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ IT

21 hours ago

 

Applied
  • ชาย / หญิง อายุ 23-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ และประสบการณ์ด้าน Server

19-May-17

Salary negotiable

Applied
  • ชาย , หญิง 25 ปี
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • มีประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

18-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.