• ดูแลควาบคุม ระบบ IT ของบริษัททั้งระบบ
  • ดูแลระบบ GPS ติดตามรถขนส่งสินค้า
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท

17-Feb-17

 

Applied

IT Support

Zubb Steel Group Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutsakorn

  • รักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลใน server
  • วางแผนติดตั้ง ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • แก้ปัญหาการสำรองข้อมูล การกู้คืนระบบ

16-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.