• ชาย , หญิง 25 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 10 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิทยาการคอมฯ
 • ควบคุมการดำเนินการ ดูแลระบบ ERP

21-Jul-17

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • วางระบบ LAN ภายในบริษัท
 • แก้ปัญหาการขัดข้องในการใช้ คอมพิวเตอร์ต่างๆ
 • ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ IT

20-Jul-17

 

Applied
 • วิเคราะห์ ออกแบบ ทดสอบ พัฒนาโปรแกรม ASP.NET, C#
 • มีประสบการณ์ Programer และงาน Database 0-5 ปี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีทักษะในการบริหารงาน

09-Jul-17

THB16k - 35k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.